Phạm Thị Nga – Cô giáo dạy Tiếng Anh với niềm đam mê dựng các vở kịch bằng Tiếng Anh cho học sinh.

Theo suốt chiều dài năm học, cô giáo Phạm Thị Nga luôn có những vở kịch Tiếng Anh cho các sự kiện của năm học như: Khai giảng, Lễ hội hóa trang Halloween, Giáng Sinh, Ngày hội Tiếng Anh, hay lễ Tổng kết năm học trên nhiều các sân khấu lớn nhỏ khác nhau.