Câu đố tiếng Việt: "Cá gì vừa đẻ ra đã già lụ khụ"

Để trả lời được câu đố này, bạn cần có cả kiến thức về thủy hải sản nữa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9>