Thi lớp 10: Đề thi khá khó, dự báo điểm thi giảm nhẹ

Đa số ý kiến đánh giá đề thi năm nay khá hay, nhưng khó hơn so với năm 2020, do đó dự báo điểm thi có thể giảm nhẹ.

1 2>