Giải thưởng Công dân toàn cầu 2022 vinh danh những phụ nữ trẻ

Giải thưởng Công dân toàn cầu 2022 của tổ chức tình nguyện quốc tế Global Citizen vinh danh những người trẻ tuổi tích cực hỗ trợ phụ nữ và trẻ...