Trường Đại học Y tế Wonkwang Hàn Quốc phối hợp cùng trường Đại học Công nghiệp TP.HCM tổ chức cuộc thi nghề "Chăm sóc sắc đẹp năm 2023"

Trường Đại học Y tế Wonkwang (Hiệu trưởng là ông Baek Jun Heum) cùng phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức...

1 2 3 4 5 6 7 8>