Triển khai nhiều giải pháp và chuyển biến tích cực về trật tự giao thông, đô thị

DNTH: Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội, trong tháng 3 năm 2023, BCĐ 197 huyện Quốc Oai đã...

1 2 3 4>