Đại học Trưng Vương rút ngắn chương trình đào tạo, tiết kiệm thời gian và chi phí

02/07/2024 03:27

Gần đây, Đại học Trưng Vương đã áp dụng mô hình đào tạo mới nhằm rút ngắn thời gian học và tiết kiệm chi phí cho sinh viên.

 

TS. Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết việc rút ngắn thời gian đào tạo xuống còn 3 năm không phải là cắt giảm khối lượng kiến thức, mà là sắp xếp lại thời gian, phương thức truyền đạt, và nội dung đào tạo một cách hợp lý. Điều này giúp Trường Đại học Trưng Vương tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế và mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, từ việc chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống và nghề nghiệp đến việc tiết kiệm thời gian và chi phí học tập.

Chương trình học tập trung vào nội dung quan trọng và cốt lõi, giúp sinh viên tiết kiệm chi phí học tập và ăn ở từ 0,5 - 1 năm. Sinh viên có thể bắt đầu kiếm thu nhập sớm hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính. Các môn chuyên ngành có thể được học ngay từ năm nhất và năm hai. Sinh viên tham gia các hoạt động thực hành, dự án nghiên cứu, và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, giúp áp dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển kỹ năng thực hành.

Mô hình này tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho sinh viên, điều mà rất ít trường hiện tại triển khai. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình ngắn gọn có lợi thế cạnh tranh cao hơn, vì hoàn thành thời gian học nhanh chóng và có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế. Đặc biệt hữu ích cho những sinh viên có kế hoạch sớm gia nhập lực lượng lao động hoặc tiếp tục học cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển cá nhân và chọn lựa sự nghiệp.

Trường ĐH Trưng Vương đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, và hệ thống doanh nghiệp liên kết đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo khi tinh gọn chương trình học. Việc tinh gọn và nâng cao chất lượng đào tạo sẽ giúp Trường Đại học Trưng Vương không chỉ đáp ứng nhu cầu của sinh viên mà còn phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, tạo ra những cơ hội phát triển mới cho cả sinh viên và nhà trường. Với mô hình đào tạo mới này, Đại học Trưng Vương mong muốn tạo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học tốt hơn cho nhiều sinh viên, đồng thời giúp họ nhanh chóng bước vào thị trường lao động.