Đánh giá kỹ lưỡng 2 phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo

18/11/2022 02:06

Đánh giá kỹ lưỡng 2 phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo

DNTH: Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7696/VPCP-CN ngày 16/11/2022 về việc báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo.
1668620176cang-hang-khong-con-son.jpgChính phủ yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng 2 phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo.

Sau khi xem xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan liên quan về việc đánh giá kỹ lưỡng 2 phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2022.

Theo Cục Hàng không, có 2 phương án đầu tư đồng bộ sân bay Côn Đảo:

- Phương án 1: theo Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công

- Phương án 2: theo Luật Đầu tư PPP

Như vậy, nếu triển khai đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo theo phương án 1, Cục Hàng không Việt Nam sẽ làm chủ đầu tư dự án.

Còn phương án 2 với sự huy động nguồn vốn xã hội đầu tư (trừ hình thức BOO để đảm bảo nguyên tắc Nhà nước có quyền định đoạt đối với kết cấu hạ tầng quan trọng của quốc gia) thì UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền dự án PPP Cảng hàng không Côn Đảo.

1668620667bay-he-con-dao-1-1024x682.jpg

Phân tích lợi thế của mỗi phương án, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng:

Nếu như thực hiện theo phương án 1 thì sẽ đảm bảo quyền của doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; đảm bảo sự ổn định trong phối hợp khai thác, đảm bảo ổn định vai trò quốc phòng an ninh của cảng hàng không, sân bay khai thác dùng chung….

Tuy nhiên, khó khăn của phương án nêu trên là hiện tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chưa cân đối được kinh phí đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai đầu tư các hạng mục Dự án thành phần 3 theo đúng Quy hoạch Cảng Hàng không Côn Đảo đã được phê duyệt.

Với phương án 2, ưu điểm là huy động được nguồn vốn của xã hội đầu tư vào kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; giảm áp lực về nguồn vốn cho Nhà nước cũng như doanh nghiệp Nhà nước là ACV.

Nhược điểm của phương án này là thay đổi về vai trò doanh nghiệp cảng, theo đó doanh nghiệp Nhà nước không còn đóng vai trò là doanh nghiệp cảng. Thay đổi cơ chế khai thác, theo đó ảnh hưởng đến công tác phối hợp ổn định về quốc phòng an ninh của Cảng Hàng không Côn Đảo từ trước đến nay.

(Theo: http://doanhnghiepthuonghieu.vn/danh-gia-ky-luong-2-phuong-an-dau-tu-nang-cap-mo-rong-cang-hang-khong-con-dao-p43214.html)